Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Du kan ikke koble til via Bluetooth-funksjonen.

  • Slå på Bluetooth-enheten og konfigurer den for en Bluetooth-forbindelse.
  • Din Walkman kan ikke koble til enheter den ikke er sammenkoblet med. Kontroller at din Walkman har blitt sammenkoblet med Bluetooth-enheten.
  • Sammenkoblingsinformasjonen kan ha blitt slettet. Utfør sammenkoblingen på nytt.
  • Kontroller at Bluetooth-lydenheten støtter A2DP-profilen.
  • Hvis din Walkman og Bluetooth-enheten er plassert for langt fra hverandre, kan det hende at Bluetooth-forbindelsen ikke opprettes eller blir avbrutt. Plasser din Walkman og Bluetooth-enheten nærmere hverandre.