Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Koble til en sammenkoblet Bluetooth-lydenhet

Koble din Walkman til en Bluetooth-lydenhet hvis de er sammenkoblet, men ikke koblet til hverandre. Dette må du gjøre hvis du mister forbindelsen, for eksempel hvis din Walkman eller Bluetooth-lydenheten slås av.

 1. Slå på Bluetooth-lydenheten du vil at din Walkman skal kobles til, og sett enheten i standby-modus.

  Se i bruksanvisningen som følger med Bluetooth-lydenheten for mer informasjon.

 2. På Home-menyen på din Walkman velger du [Bluetooth].
 3. Velg [Connect to Audio Device].

  Hvis Bluetooth-lydenheten ikke er sammenkoblet med din Walkman, må du gjøre dette først.

 4. Velg Bluetooth-lydenheten du vil koble til.

  [Processing Connection]-skjermbildet vises.

 5. Bekreft at Bluetooth-lydenheten er koblet til din Walkman.

  Når tilkoblingen er fullført, vises i informasjonsområdet på din Walkman og ved siden av ikonet til den tilkoblede Bluetooth-lydenheten.

Om Bluetooth-statusikonene

: Bluetooth-funksjonen er på, men ingen enheter er koblet til.

: Bluetooth-funksjonen er på, og din Walkman er koblet til Bluetooth-lydenhet(er).

Ingen ikoner: Bluetooth-funksjonen er av.

Hint

 • Din Walkman oppfører seg på følgende måte når den er koblet til en Bluetooth-lydenhet.
  • Hvis du kobler til en USB-lader (ikke inkludert), lades din Walkman samtidig som Bluetooth-forbindelsen opprettholdes.
  • Hvis du oppretter en USB-forbindelse, prioriteres USB-forbindelsen.
 • Hvis det vises flere navn for en Bluetooth-lydenhet, merker du av for BD-adressen til Bluetooth-lydenheten du vil koble til. Se i bruksanvisningen som følger med Bluetooth-lydenheten for mer informasjon om BD-adressen.
 • Hvis Bluetooth-lydenheten du vil koble til har en NFC-funksjon, kan du sammenkoble og opprette forbindelse med bare ett enkelt trykk.