Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Meldingsliste

[Unable to set photo as wallpaper.] vises.

Du prøver å bruke et bilde som er for stort, som bakgrunn.

Reduser filstørrelsen til det valgte bildet.

[System software update failed.] vises.

Oppdateringen av systemprogramvaren ble ikke fullført.

Prøv å oppdatere systemprogramvaren på nytt ved å følge instruksjonene som vises på datamaskinen.

[Check the volume level] vises.

  • En alarm (pipelyd) og en advarsel [Check the volume level] brukes til å beskytte ørene dine første gang du hever lydstyrken til et nivå som er skadelig for ørene dine. Du kan kansellere alarmen og advarselen ved å trykke på en hvilken som helst knapp.

  • Du kan heve lydstyrken etter at alarmen og advarselen er kansellert.
  • Etter den første advarselen gjentas alarmen og advarselen hver 20. kumulative time som lydstyrken er satt til et nivå som er skadelig for ørene dine. Når dette skjer, senkes lydstyrken automatisk.