Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Du kan ikke betjene din Walkman fra en Bluetooth-lydenhet.

  • Avhengig av hvilken Bluetooth-lydenhet du har, kan det være at det ikke er mulig å betjene din Walkman fra Bluetooth-lydenheten. Hvis dette er tilfelle, bruker du funksjonene direkte på din Walkman.