Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Du kan ikke installere programvare på datamaskinen din.

  • Du kan også skaffe deg Media Go ved å laste det ned fra Internett. Hvis du ikke finner "MediaGo_WM(.exe)"-filen eller installasjonen ikke starter selv om du dobbeltklikker på filen, laster du ned Media Go fra følgende nettsted og installerer det ved å følge instruksjonene på skjermen. http://mediago.sony.com/nor/
  • Hvis andre programmer kjører, kan dette forstyrre installeringen. Sørg for å avslutte all annen programvare før denne programvaren installeres. Sørg spesielt for å koble fra Internett og stoppe sikkerhetsprogramvare, da dette kan være tungt belastende på datamaskinen.
  • Det kan hende at det ikke er nok ledig plass på harddisken. Kontroller hvor mye ledig harddiskplass som kreves for å installere programvaren, og slett ev. unødvendige filer.
  • På en Windows-datamaskin kan det hende at det ikke er mulig å installere programvaren hvis kontoen din ikke har administratorrettigheter, eller hvis du ikke har logget på som datamaskinadministrator. Logg på med en konto med administratorrettigheter eller som datamaskinens administrator. Hvis brukernavnet inneholder dobbeltbyte-tegn, må du opprette en ny konto med et brukernavn som kun inneholder enkeltbyte-tegn.
  • Hvis du har en Windows-datamaskin, kan en meldingsdialogboks kan være skjult av installeringsskjermbildet og føre til at installeringsprosessen stopper opp. Hold "Alt"-tasten inne og trykk på "Tab"-tasten gjentatte ganger. Når dialogboksen vises, følger du instruksjonene i dialogboksen.