Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Installere Content Transfer

Installer Content Transfer på Mac-datamaskinen.

  1. Koble din Walkman til Mac-datamaskinen via USB.
  2. Velg "WALKMAN" i sidepanelet i Finder.
  3. Dobbeltklikk på "FOR_MAC"-mappen.
  4. Dobbeltklikk på "ContentTransfer.pkg".

    Installeringsprogrammet starter.

  5. Installer Content Transfer ved å følge instruksjonene på skjermen.

    vises i Dock når installeringen er fullført. Klikk på for å starte Content Transfer.