Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Endre søkefølsomheten for FM-radioen

Noen ganger kan mottaksfølsomheten være for høy når du mottar FM-radiostasjoner, slik at du får mange uønskede stasjoner. I så fall setter du søkefølsomheten til lav verdi.

  1. I FM-radio-skjermbildet viser du valgmenyen og velger [Scan Sensitivity] – ønsket innstilling.