Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Din Walkman fungerer ikke som den skal.

  • Det kan hende at din Walkman ikke fungerer ordentlig hvis USB-enheten (for eksempel datamaskinen) som den er koblet til, slås på eller av uten at du først kobler fra din Walkman.

    Tilbakestill din Walkman ved å trykke på RESET-knappen med for eksempel en penn eller binders.