Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Tilbakestille din Walkman

Prøv å tilbakestille din Walkman hvis den blir ustabil under bruk. Før du tilbakestiller din Walkman, må du kontrollere at du ikke spiller av innhold, for eksempel musikk, og deretter koble din Walkman fra datamaskinen. Ellers kan dataene bli skadet.

  1. Trykk på ()-knappen med en penn eller binders eller lignende for å tilbakestille Walkman.

Merknad

  • Ingen data blir slettet eller innstillinger tilbakestilt under tilbakestillingen av din Walkman.