Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Du vil at skjermen på din Walkman skal være påslått lenger før den slås av automatisk.

  • Du kan stille inn tidsuret for deaktivering av skjerm i [Screen Off Timer].