Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Innholdet, for eksempel musikken, stopper plutselig under avspilling.

  • Batteriet er delvis eller helt utladet.
  • Det kan hende at innholdet ikke støttes på din Walkman. Velg og spill av annet innhold.
  • Hvis en Bluetooth-lydenhet er koblet til, kontrollerer du tilkoblingsstatusen.