Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Det er mye støy i FM-radiosendingen, og lydkvaliteten er dårlig.

  • FM-signalet kan være svakt inne i en bygning eller et kjøretøy. Lytt til FM-radioen nær et vindu hvis signalet er svakt inne i en bygning eller et kjøretøy.

  • Hodetelefonledningen fungerer som en antenne. Strekk ut hodetelefonledningen så langt som mulig.

  • Når [Mono/Auto] er satt til [Auto], stilles mottaksfølsomheten automatisk inn i henhold til mottaksstatusen. Sett [Mono/Auto] til [Mono].

  • Hvis du bruker en enhet som sender ut radiosignaler, for eksempel en mobiltelefon, må denne holdes unna din Walkman.