Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Du kan ikke koble til med One-Touch (NFC).

  • Når det vises en dialogboks på skjermen, følger du instruksjonene for å fullføre tilkoblingen. Første gang du kobler din Walkman til Bluetooth-lydenheten, må du ikke bare holde merkene inntil hverandre, men også sammenkoble enhetene.
  • Hvis din Walkman ikke gjenkjenner Bluetooth-lydenheten, beveger du Walkman sakte i alle retninger mens du holder N-merket over N-merket på Bluetooth-lydenheten.
  • Hvis enheten du skal koble til, eller din Walkman, har deksel, etui eller klemme, fjerner du dette.
  • Det kan hende at NFC-mottaksfølsomheten på enheten du bruker, ikke er tilstrekkelig for å opprette en One-Touch (NFC). I så fall oppretter du Bluetooth-forbindelsen ved å sammenkoble.
  • Du kan ikke opprette en One-Touch (NFC) mens din Walkman er koblet til en datamaskin, ettersom Walkman ikke kan betjenes da. Koble Walkman fra datamaskinen, og prøv på nytt.
  • Avhengig av Bluetooth-lydenheten kan det hende at NFC-funksjonen eller strømmen må slås på. Se i bruksanvisningen som følger med Bluetooth-lydenheten, for mer informasjon.
  • Du kan ikke koble til via One-Touch (NFC) hvis HOLD-funksjonen på din Walkman er aktivert. Deaktiver HOLD-funksjonen før du legger enhetene mot hverandre for å koble til via One-Touch.
  • Du kan ikke koble til via One-Touch (NFC) mens din Walkman er i standby-modus og skjermen er slått av. Slå på skjermen før du legger enhetene mot hverandre for å koble til via One-Touch.