Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Tilpasse innstillinger for lydkvalitet

Du kan bruke ulike funksjoner til å angi ønsket lydkvalitet.

  1. Velg [Settings] på Home-menyen.
  2. Velg [Music Settings] – [Sound Settings] – ønsket funksjon – ønsket innstilling.

Equalizer-funksjonen

Du kan stille inn lydkvaliteten i henhold til musikksjangeren. Du kan også forhåndsinnstille equalizerinnstillingene som en tilpasset innstilling.

VPT (Surround)-funksjonen

Du kan angi lydeffekter og få en rikere lydreproduseringskvalitet i lydavspillingen. VPT, som står for Virtualphones Technology, er en proprietær lydbehandlingsteknologi som er utviklet av Sony.

Hint

  • Du kan også stille inn enkelte lydkvalitetsinnstilinger fra valgmenyen i musikkavspillingsskjermbildet.

Merknad

  • Følgende innstillinger kan ikke endres når [ClearAudio+]-funksjonen er slått på.
    • [Equalizer]
    • [VPT (Surround)]
  • Lydeffekter som for eksempel [ClearAudio+], [Dynamic Normalizer], [Equalizer] og [VPT (Surround)] for lydfiler med høy oppløsning kan ikke aktiveres hvis du setter [Hi-Res Audio Effects] til [Off (Direct Source)].
  • Lydeffekter som for eksempel [ClearAudio+], [Dynamic Normalizer], [Equalizer] og [VPT (Surround)] kan ikke aktiveres hvis du setter [DSEE HX] til [On].