Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Lytte til musikk med anbefalt lydkvalitet

Slå på ClearAudio+™-funksjonen slik at du enkelt kan oppleve lyden du lytter til, med de anbefalte innstillingene for lydkvalitet.

  1. Velg [Settings] på Home-menyen.
  2. Velg [Music Settings] – [ClearAudio+] – [On].

Hint

  • Velg [Settings] – [Music Settings] – [Hi-Res Audio Effects] – [On (Downsampling)] på Home-menyen for å aktivere lydeffekter for lydfiler med høy oppløsning. Når du velger denne innstillingen, blir lydfiler med høy oppløsning nedsamplet til CD-kvalitet.

Merknad

  • [Sound Settings] gjelder ikke når [ClearAudio+] er slått på. [Sound Settings] gjelder igjen når [ClearAudio+] slås av.