Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Vokalen dempes ikke selv om [Dance/Karaoke/Language] er satt til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode].

  • Selv om [Dance/Karaoke/Language] er satt til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode], varierer vokaldempingseffektene, avhengig av hvilke effekter (lydeffekter) som allerede brukes i selve sangen. Derfor finnes det sanger hvor vokalen nesten ikke er dempet eller hvor den motsatte effekten forekommer.