Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Du kan ikke stoppe avspillingen.

  • Når du trykker og holder inne -knappen, kan du legge til sanger enkeltvis i bokmerkelisten, og avspillingen av sangene fortsetter. Når du trykker på -knappen, stoppes avspillingen av sangen.