Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?