WALKMANNWZ-E583/E584/E585

Utilizaţi acest manual când întâmpinaţi probleme sau când doriţi să aflaţi cum să utilizaţi Walkman-ul.