WALKMANNWZ-F886/F887

Podporované formáty

Hudba (Music player)

Audioformáty (kodek)

MP3

Formát souboru médií: Formát souboru MP3 (MPEG-1 Layer3)

Přípona souboru: .mp3

Bitový tok: 32–320 kb/s (podporuje proměnlivý bitový tok – (VBR))

Vzorkovací frekvence (*1): 32, 44,1, 48 kHz


WMA (*2)

Formát souboru médií: Formát souborů ASF

Přípona souboru: .wma

Bitový tok: 5–384 kb/s (podporuje proměnlivý bitový tok – (VBR))

Vzorkovací frekvence (*1): 8–48 kHz


FLAC

Formát souboru médií: Formát souborů FLAC

Přípona souboru: .flac

Bitová hloubka: 16, 24 bitů

Vzorkovací frekvence (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz


Linear PCM

Formát souboru médií: Formát souboru Wave-Riff

Přípona souboru: .wav

Bitová hloubka: 16, 24 bitů

Vzorkovací frekvence (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz


AAC (*3)

Formát souboru médií: Formát souborů MP4

Přípona souboru: .mp4, .m4a, .3gp

Bitový tok: 16–320 kb/s (podporuje proměnlivý bitový tok – (VBR)) (*4)

Vzorkovací frekvence (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz


HE-AAC

Formát souboru médií: Formát souborů MP4

Přípona souboru: .mp4, .m4a, .3gp

Bitový tok: 32–144 kb/s

Vzorkovací frekvence (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz


Apple Lossless

Formát souboru médií: Formát souborů MP4

Přípona souboru: .m4a, .mp4

Bitová hloubka: 16, 24 bitů

Vzorkovací frekvence (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz


AIFF

Formát souboru médií: Formát souborů AIFF

Přípona souboru: .aif, .aiff, .afc, .aifc

Bitová hloubka: 16, 24 bitů

Vzorkovací frekvence (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz


DSD (*5)

Formát souboru médií: DSF, DSDIFF

Přípona souboru: .dsf, .dff

Bitová hloubka: 1 bit

Vzorkovací frekvence (*1): 2,8224 MHz

Video

Videoformáty (kodek)

AVC (H.264/AVC)

Formát souboru médií: Formát souborů MP4, formát videa „Memory Stick“

Přípona souboru: .mp4, .m4v

Profil: Baseline / Main / High

Úroveň: 4

Bitový tok: Max. 20 Mb/s

Snímková frekvence: Max. 30 snímků/s

Rozlišení: Max. 1 920 x 1 080 (*6)


MPEG-4

Formát souboru médií: Formát souborů MP4, formát videa „Memory Stick“

Přípona souboru: .mp4, .m4v

Profil: Simple / Advanced Simple

Bitový tok: Max. 20 Mb/s

Snímková frekvence: Max. 30 snímků/s

Rozlišení: Max. 1 920 x 1 080 (*6)


Windows Media Video 9 (*2)

Formát souboru médií: Formát souborů ASF

Přípona souboru: .wmv

Bitový tok: Max. 20 Mb/s

Snímková frekvence: Max. 30 snímků/s

Rozlišení: Max. 1 920 x 1 080 (*6)


Audioformáty (kodek)

AAC-LC (AVC, MPEG-4)

Bitový tok: 32–144 kb/s (podporuje proměnlivý bitový tok – (VBR)) (*4)

Vzorkovací frekvence (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz


WMA (Windows Media Video 9)

Bitový tok: 5–384 kb/s (podporuje proměnlivý bitový tok – (VBR))

Vzorkovací frekvence (*1): 8–48 kHz

Fotografie (*7)

Formát fotografií (kodek)

JPEG

Formát souboru médií: Kompatibilní s formátem souborů DCF 2.0/Exif 2.21

Přípona souboru: .jpg, .jpeg

Profil: Baseline

Počet pixelů: Max. 6 048 x 4 032 pixelů (24 385 536 pixelů)


PNG

Přípona souboru: .png

Počet pixelů: Max. 2 048 x 2 048 pixelů (4 194 304 pixelů)

(*1) Vzorkovací frekvence nemusí být u všech kodérů stejná.

(*2) Soubory WMA/WMV chráněné autorskými právy nelze přehrávat.

(*3) Soubory AAC-LC chráněné autorskými právy nelze přehrávat.

(*4) Nestandardní nebo nezaručené bitové toky jsou zahrnuty v závislosti na vzorkovací frekvenci.

(*5) Formát DSD je k dispozici pro software Walkman, který byl aktualizován na ver. 1.20 nebo novější.

(*6) Tato čísla označují maximální rozlišení přehrávatelného videa a neoznačují rozlišení displeje přehrávače.

(*7) Soubory fotografií v některých formátech souborů nelze přehrát.