WALKMANNWZ-F886/F887

Návody

Začínáme

Web pro registraci zákazníků

Před použitím

Součásti a ovládací prvky

Napájení/nabíjení

Postup úvodního nastavení

Základní činnosti

Používání tlačítek

Používání dotykové obrazovky

Obrazovka Home

Mikrofon

Účet Google™

Informace o umístění

Připojení přehrávače „WALKMAN“ k počítači

Inicializace/aktualizace

Přenos obsahu

Postup přenosu obsahu do přehrávače „WALKMAN“

Instalace softwaru Media Go

Instalace softwaru Content Transfer

Import obsahu do softwaru Media Go

Přenos obsahu do přehrávače „WALKMAN“

Odstranění obsahu z přehrávače „WALKMAN“

Použití softwaru Media Go

Funkce Noise Canceling

Použití funkce Noise Canceling

Nastavení funkce Noise Canceling

Bluetooth

Co je technologie Bluetooth?

Sestavení připojení Bluetooth pomocí nabídky [Settings]

Sestavení připojení Bluetooth pomocí funkce NFC

Nabídka Bluetooth Settings

Poznámky ke komunikaci přes rozhraní Bluetooth

NFC

Co je funkce NFC?

Používání funkce NFC

Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)

Co je komunikace prostřednictvím sítě Wi-Fi?

Připojení k síti Wi-Fi

Poznámky k připojení k síti Wi-Fi

Nastavení

Nabídka Common Settings

Nabídka Sound Settings

Nastavení funkce Noise Canceling

Nabídka Bluetooth Settings

Oznámení

Bezpečnostní opatření

Technické údaje

Technické údaje