WALKMANNWZ-F886/F887

Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące obsługi odtwarzacza Walkman i może okazać się pomocny w razie wystąpienia problemów.


Funkcja DSEE HX jest dostępna w przypadku oprogramowania odtwarzacza Walkman zaktualizowanego do wer. 1.10 lub nowszej.
Samodzielne ustawianie jakości dźwięku


Format DSD jest dostępny w przypadku oprogramowania odtwarzacza Walkman zaktualizowanego do wer. 1.20 lub nowszej.
Obsługiwane formaty