Digital Music PlayerNWZ-M504

Přenesení obsahu pomocí aplikace Media Go

Přeneste obsah, například hudbu nebo seznamy skladeb, spravovaný pomocí aplikace Media Go v počítači do přehrávače Walkman. Obsah chráněný autorskými právy nelze přenést.

  1. Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači prostřednictvím rozhraní USB a poté spusťte software Media Go.
  2. Vyberte požadovaný obsah () a přetáhněte jej do přehrávače „WALKMAN (název modelu)“ ().
    Software Media Go rozpozná typ dat dle přípony názvu souboru a odešle je do příslušné složky v přehrávači Walkman.

Poznámka

  • Software Media Go nepodporuje obsah využívající technologii správy práv k digitálním médiím Windows („WM-DRM“).