Digital Music PlayerNWZ-M504

Návody

Začínáme

Web pro registraci zákazníků

Před použitím

Používání přehrávače Walkman

Součásti a ovládací prvky

Napájení/nabíjení

Počáteční nastavení

Základní činnosti

Nabídka Home

Připojení přehrávače Walkman k počítači

Inicializace/aktualizace

Přenos obsahu

Postup přenosu obsahu do přehrávače Walkman

Instalace softwaru Media Go

Instalace softwaru Content Transfer

Import obsahu do softwaru

Přenos obsahu do přehrávače Walkman

Odstranění obsahu z přehrávače Walkman

Použití softwaru Media Go

Hudba

Přehrávání hudby

Odstranění skladeb

Nabídka Music Settings

Rádio FM

Poslech rádia FM

Nabídka FM Radio Settings

Funkce Noise Canceling

Použití funkce Noise Canceling

Nabídka Noise Canceling Settings

Propojení s chytrým telefonem

Propojení se zařízením One Touch (NFC)

Propojení s chytrým telefonem prostřednictvím připojení Bluetooth

Nabídka Bluetooth Settings

Poznámky k funkci Bluetooth

Používání s chytrým telefonem

Přehrávání hudby uložené v chytrém telefonu

Příjem příchozího hovoru na chytrém telefonu

Nastavení

Nabídka Music Settings

Nabídka FM Radio Settings

Nabídka Noise Canceling Settings

Nabídka Bluetooth Settings

Nabídka Common Settings

Nastavení jazyka

Oznámení

Bezpečnostní opatření

Webová stránka zákaznické podpory

Technické údaje

Technické údaje