Digital Music PlayerNWZ-M504

Řešení potíží

Řešení potíží

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Otázky a odpovědi

Provoz

Zvuk

Napájení

Připojení k počítači

Zobrazení, přehrávání a odstranění obsahu

Rádio FM

Propojení s chytrým telefonem

Funkce Noise Canceling

Jiné

Zpráva