Digital Music PlayerNWZ-M504

Přenesení obsahu iTunes pomocí aplikace Media Go

Aplikace Media Go podporuje přenos dat ze služby iTunes do přehrávače Walkman. Přeneste obsah, například hudbu nebo seznamy skladeb, spravovaný pomocí aplikace iTunes v počítači do přehrávače Walkman. Obsah chráněný autorskými právy nelze přenést.

  1. Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači prostřednictvím rozhraní USB a poté spusťte software Media Go.
  2. Spusťte software iTunes.
  3. Vyberte požadovaný obsah ze služby iTunes () a přetáhněte jej do přehrávače „Walkman (název modelu)“ ().
    Software Media Go rozpozná typ dat dle přípony názvu souboru a odešle je do příslušné složky v přehrávači Walkman.