Digital Music PlayerNWZ-M504

Poznámky k používání funkce Noise Canceling

  • Pokud koncovky nejsou správně umístěny v uchu, může být účinnost funkce Noise Canceling snížena. Upravte koncovky do pozice, která vám bude nejlépe vyhovovat, a zasuňte je do uší tak, abyste dosáhli nejlepšího pohodlí.

  • Při nošení sluchátek se mohou vyskytnout zvuky způsobené třením. Nejedná se o závadu.
  • Funkce Noise Canceling potlačuje hlavně zvuky s nízkou frekvencí a není účinná v pásmech s vyššími frekvencemi. Poznámka: Nejsou potlačovány veškeré zvuky.
  • Nezakrývejte rukou ani jinými objekty část sluchátek s mikrofonem (). V opačném případě může být snížena účinnost funkce Noise Canceling.

  • Při aktivní funkci Noise Canceling můžete slyšet syčivý hluk. Nejedná se o závadu, ale o provozní šum funkce Noise Canceling.
  • U některých typů hluku nebo v tichých prostorech můžete mít pocit, že funkce Noise Canceling nefunguje nebo je hluk hlasitější. V takovém případě funkci Noise Canceling deaktivujte.
  • Hluk může být způsoben telefony nebo chytrými telefony. V takovém případě udržujte přehrávač Walkman dále od těchto zařízení.
  • Zajistěte, abyste neměli sluchátka (součástí dodávky) v uchu při jejich připojování nebo odpojování od přehrávače Walkman. Pokud připojujete nebo odpojujete sluchátka od přehrávače Walkman během přehrávání nebo se zapnutou funkcí Noise Canceling, může být slyšet hluk. Nejedná se o závadu.
  • Při změně nastavení [Noise Canceling On/Off] může být slyšet zvuk přepnutí. Tento zvuk vzniká přepnutím obvodu funkce Noise Canceling a nejedná se o závadu.