Digital Music PlayerNWZ-M504

Nastavení zvuku činnosti

Zvuky činnosti přehrávače Walkman lze zapnout nebo vypnout.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte možnosti [Common Settings] - [Beep Settings] - požadované nastavení.