Digital Music PlayerNWZ-M504

Chcete použít funkci Noise Canceling s jinými než dodanými sluchátky.

  • Funkce Noise Canceling je k dispozici pouze s dodanými sluchátky.
  • Pokud použijete jiná než dodaná sluchátka, funkce Noise Canceling nebude fungovat ani v případě, že je povolena.