Digital Music PlayerNWZ-M504

Ovládání hlasitosti (pouze pro země/oblasti řídící se evropskými a korejskými směrnicemi)

Alarm (zvuková signalizace) a varování [Check the volume level] má chránit váš sluch při prvním zvýšení hlasitosti na úroveň, která je pro uši škodlivá. Alarm a varování lze zrušit stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámka

  • Po zrušení zvukové signalizace a varování lze nastavení hlasitosti zvýšit.
  • Alarm i varování se zopakuje každých 20 souhrnných hodin po prvním upozornění na nastavení hlasitosti na úroveň, která je škodlivá pro uši. Po tomto varování se hlasitost automaticky sníží.
  • Pokud vypnete přehrávač Walkman, když je hlasitost nastavena na úroveň škodlivou pro vaše uši, pak se bezpečná úroveň hlasitosti nastaví automaticky.
  • Alarm (zvuková signalizace) nezazní, když posloucháte hudbu z chytrého telefonu prostřednictvím připojení Bluetooth. I když je však přehrávač Walkman připojen k chytrému telefonu, alarm (zvuková signalizace) zazní, když posloucháte hudbu z přehrávače Walkman.