Digital Music PlayerNWZ-M504

Přijetí/zavěšení hovoru

Je možné přijmout a zavěsit telefonní hovor na chytrý telefon připojený k přehrávači Walkman prostřednictvím připojení Bluetooth.

  1. Stisknutím tlačítka () lze hovor přijmout.
  2. Stisknutím tlačítka () lze hovor zavěsit.

Tip

  • Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte tlačítko () během přijímání hovoru.
  • Pokud hovor přijmete během přehrávání hudby, přehrávání bude pozastaveno. Přehrávání bude obnoveno po zavěšení hovoru.

Poznámka

  • Mikrofon () nezakrývejte rukama ani jinými předměty, když mluvíte do přehrávače Walkman.