Digital Music PlayerNWZ-M504

Podporované formáty

Hudba (přehrávač hudby)

Formáty zvuku

MP3

Formát souboru médií: Formát souboru MP3 (MPEG-1 Layer3)

Přípona souboru: .mp3

Bitový tok: 32 kb/s až 320 kb/s (podpora proměnného bitového toku, (VBR))

Vzorkovací frekvence (*1): 32, 44,1, 48 kHz


WMA (*2)

Formát souboru médií: Formát souboru ASF

Přípona souboru: .wma

Bitový tok: 32 kb/s až 192 kb/s (podpora proměnného bitového toku, (VBR))

Vzorkovací frekvence (*1): 44,1 kHz


Linear PCM

Formát souboru médií: Formát souboru Wave-Riff

Přípona souboru: .wav

Bitový tok: 1 411 kb/s

Vzorkovací frekvence (*1): 44,1 kHz


AAC (*3)

Formát souboru médií: Formát souboru MP4

Přípona souboru: .mp4, .m4a, .3gp

Bitový tok: 16 kb/s až 320 kb/s (podpora proměnného bitového toku, (VBR)) (*4)

Vzorkovací frekvence (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

(*1)Vzorkovací frekvence nemusí odpovídat všem kodérům.

(*2)Soubory WMA chráněné autorským právem nelze přehrát.

(*3)Soubory AAC-LC chráněné autorským právem nelze přehrát.

(*4)V závislosti na vzorkovací frekvenci jsou zahrnuty nestandardní nebo nezaručené hodnoty přenosové rychlosti.