Digital Music PlayerNWZ-M504

Údržba sluchátek

  • Pokud je konektor sluchátek znečištěný, může dojít k šumu nebo vynechávání zvuku. Chcete-li si vychutnat poslech v dobré kvalitě, občas konektor sluchátek očistěte kusem suché měkké látky.
  • Pokud jsou koncovky znečištěné, sejměte je ze sluchátek a omyjte je neutrálním čisticím prostředkem. Po omytí je osušte a nasaďte zpět.