Digital Music PlayerNWZ-M504

Přehrávač Walkman se automaticky vypne nebo zapne.

  • V případě závady se přehrávač Walkman automaticky vypíná a poté znovu zapíná.