Digital Music PlayerNWZ-M504

Odstranění obsahu z přehrávače Walkman pomocí aplikace Finder

Odstraňte obsah uložený v přehrávači Walkman pomocí aplikace Mac Finder.

  1. Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači pomocí rozhraní USB.
  2. Otevřete složku uloženou v umístění „WALKMAN“ z postranního panelu aplikace Finder.
  3. Otevřete složku obsahující soubory, které chcete odstranit.

    Odstranění souboru nebo složky s hudbou: „MUSIC“

  4. Vyberte obsah, který chcete odstranit.
  5. Obsah odstraňte.

Poznámka

  • Neměňte název složky „MUSIC“ ani ji neodstraňujte.