Digital Music PlayerNWZ-M504

Přehrávač Walkman se zahřívá.

  • V závislosti na používání přehrávače Walkman se může přehrávač Walkman zahřívat při nabíjení baterie nebo pokud přehrávač Walkman provádí intenzivní zpracování dat. Nejedná se o závadu.