Digital Music PlayerNWZ-M504

Přestože v počítači zvolíte možnost „Bezpečně odebrat hardware“, na obrazovce přehrávače [Connecting USB] zůstane zobrazena zpráva Walkman.

  • Pokud používáte systémy Windows Vista, Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1, zůstane na přehrávači Walkman zobrazena obrazovka [Connecting USB]. Pokud jste zvolili možnost „Bezpečně odebrat hardware“ a související operace byla dokončena, nejedná se o problém. Odpojte přehrávač Walkman od počítače.