Digital Music PlayerNWZ-M504

Zobrazení informací o funkci Bluetooth přehrávače Walkman

Zobrazení informací o funkci Bluetooth přehrávače Walkman.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte možnosti [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Information].