Digital Music PlayerNWZ-M504

Připevnění svorky

Použijte svorku (součástí dodávky) k připevnění přehrávače Walkman na kapsu oblečení nebo k batohu.

  1. Upevněte svorku podle nákresu a zasuňte ji po směru šipky, dokud nebudou tři výčnělky () pevně uchyceny.

Tip

  • Pokud chcete svorku vyjmout, posuňte ji proti směru šipky.

Poznámka

  • Pokud je k přehrávači Walkman připevněn řemínek, odstraňte ho před připevněním svorky.
  • Před připojením jedním klepnutím (NFC) k chytrému telefonu vyjměte svorku.