Digital Music PlayerNWZ-M504

Zvuk je slyšet pouze z jednoho sluchátka.

  • Pokud konektor není správně zapojený, zvuk není slyšet správně. Zasuňte konektor sluchátek tak, aby zapadl na místo.

  • Vedení uvnitř kabelu sluchátek může být poškozené, protože byl kabel vystaven nepřiměřené síle apod. V takovém případě si vyžádejte opravu od nejbližšího autorizovaného distributora společnosti Sony.