Digital Music PlayerNWZ-M504

Poznámky k nabíjení baterie

 • Doba nabíjení se liší v závislosti na podmínkách použití baterie.
 • Pokud je výdrž baterie i při úplném dobití přibližně poloviční, baterie je nejspíš opotřebená. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
 • Pokud přehrávač Walkman nabíjíte po delší době, kdy jste jej nepoužívali, počítač jej nemusí rozpoznat nebo přehrávač Walkman nemusí reagovat. Nabíjejte přehrávač Walkman přibližně 10 minut. Poté by měl začít normálně fungovat.
 • Pokud okolní teplota přesáhne doporučený rozsah, na displeji se zobrazí symbol a nabíjení bude vynuceně zastaveno. Baterii nabíjejte při okolní teplotě 5 °C až 35 °C.
 • Baterii je po dobu její životnosti možné nabít ze stavu úplného vybití přibližně 500krát. Tento počet se liší v závislosti na podmínkách, ve kterých je přehrávač Walkman používán.
 • Pokud chcete zabránit zhoršování kvality baterie, nabíjejte ji nejméně jednou za šest měsíců až jednou ročně.
 • Nabíjení pomocí počítačů vyrobených svépomocí nebo upravených počítačů nelze zaručit.
 • Funkčnost portu USB, k němuž je připojen rozbočovač USB, je zaručena pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením a logem autorizace.
 • Nenechávejte přehrávač Walkman připojený delší dobu k přenosnému počítači, který není připojen ke zdroji napájení. Můžete tím vybít baterii počítače.
 • Pokud je přehrávač Walkman připojen k počítači prostřednictvím rozhraní USB, počítač nezapínejte, nerestartujte, neprobouzejte z režimu spánku ani nevypínejte. Jinak může dojít k závadě přehrávače Walkman. Před kteroukoli z těchto činností odpojte přehrávač Walkman od počítače.
 • Přehrávač Walkman se může během nabíjení zahřát. Nejedná se o závadu.
 • Přehrávač Walkman nelze ovládat během jeho připojení k počítači.
 • Během nabíjení baterie nelze přehrávač Walkman používat.
 • Dílky ukazatele nabití baterie si nejsou rovny. Ukazatel nabití baterie berte pouze orientačně.
 • Zpráva [Do not disconnect] se zobrazuje při přenosu dat mezi přehrávačem Walkman a počítačem. Neodpojujte přehrávač Walkman od počítače, pokud se zobrazuje zpráva [Do not disconnect]. V opačném případě by mohlo dojít ke ztrátě přenášených dat a dat v přehrávači Walkman.