Digital Music PlayerNWZ-M504

Nastavení časovače vypnutí obrazovky

Podle potřeby můžete nastavit dobu, po které se při nečinnosti obrazovka vypne.

 1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
 2. Vyberte možnosti [Common Settings] - [Screen Off Timer] - požadované nastavení.

Poznámka

 • Obrazovka se nevypne v následujících situacích:
  • při vytváření, obnovování nebo přístupu k databázím,
  • při zpracovávání připojení Bluetooth,
  • při hledání radiostanic FM,
  • při automatickém ukládání přednastavení radiostanic FM,
  • při hovoru pomocí chytrého telefonu během připojení Bluetooth.
 • Jas obrazovky je snížen, pokud je přehrávač Walkman připojen k počítači.