WALKMANNWZ-WH505/WH303

Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące obsługi odtwarzacza Walkman i jest przydatny w wypadku wystąpienia problemów.