WALKMANNWZ-WH505/WH303

Så här använder du

Komma igång

Webbplats för kundregistrering

Före användning

Ha roligt med din ”WALKMAN”

Delar och kontroller

Ström/laddning

Grundläggande funktioner

OPR-lampa

Ansluta din ”WALKMAN” till datorn

Initialisera/Uppdatera

Lyssna på musik med din ”WALKMAN” på olika sätt

Överföra innehåll

Arbetsgång för att överföra innehåll till din ”WALKMAN”

Installera Media Go

Installera Content Transfer

Importera innehåll till Media Go

Överföra innehåll till din ”WALKMAN”

Radera innehåll från din ”WALKMAN”

Använda Media Go

Musik

Spela musik

ZAPPIN-uppspelning

Musikinställningar

Inställningar

Musikinställningar

Generella inställningar

Meddelande

Försiktighetsåtgärder

Specifikationer

Specifikationer