Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Om hörlurar

Trafiksäkerhet

Lyssna inte med hörlurar i situationer där hörseln behövs.

Undvika hörselskador

Lyssna inte på hög volym med hörlurar. Hörselexperter avråder från kontinuerlig och långvarig lyssning på hög volym. Om du upplever ett ringande i öronen sänker du volymen eller slutar att lyssna.

Höj inte volymen till högsta nivån direkt och särskilt inte när du använder hörlurar. Höj gradvis volymen för att undvika alltför höga volymnivåer som kan skada dina öron.

Hänsyn

Använd en lagom volymnivå. Det gör att du hör även andra ljud och kan visa hänsyn till människor omkring dig.

Om öronsnäckorna

Öronsnäckorna sluter till öronen. Därför bör du vara medveten om risken för skador på öron eller trumhinnor vid kraftiga tryck på hörsnäckorna eller om hörsnäckorna plötsligt rycks ut från dina öron. Se till att du alltid tar ut hörsnäckorna försiktigt från öronen.