Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Använd den här manualen när du har problem eller om du behöver veta hur du använder din WALKMAN®.

Färgen på de Walkman-enheter som säljs i vissa länder/regioner kan skilja sig jämfört med de som visas ovan.