Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Importera musik från media med Media Go

Använd Media Go för att importera innehåll som t.ex. musik på din Windows-dator. I det här avsnittet förklaras hur du importerar musik från CD-skivor. Datorn måste vara ansluten till internet för att hämta CD-information såsom spår- och artistnamn automatiskt.

 1. Starta Media Go och sätt i en ljud-CD i CD-enheten på din Windows-dator.
  Media Go känner av CD-skivan och visar ett fönster med CD-information. När Media Go hämtar CD-informationen (CD-titel, spårnamn, artistnamn etc.) visas den i det här fönstret.
 2. Klicka på ”Importera CD-skiva” ().
  Vänta tills allt innehåll, såsom musik, har importerats.

Tips

 • Mer information om hur du använder Media Go finns i hjälpen för Media Go.
 • Rekommenderade filformat för kopiering av CD-skivor är AAC (.mp4) och MP3 (.mp3) för normal ljudkvalitet. Musik i dessa format kan överföras till din Walkman mer effektivt.
 • Media Go hämtar CD-informationen från en databas på internet. Information på vissa CD-skivor finns eventuellt inte tillgänglig i databasen. Om informationen på din CD-skiva saknas kan du lägga till den manuellt efter att du har importerat CD-skivan. Information om hur du lägger till och redigerar CD-information finns i hjälpen för Media Go.

OBS!

 • Importerat innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra syften.
 • Kommersiella dvd-skivor och Blu-ray-skivor kan inte importeras till Media Go.