Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Importera innehåll på din Windows-dator till Media Go

Importera innehåll så som musik importerad till din Windows-dator till Media Go.

  1. Starta Media Go.
  2. Välj typen av innehåll du vill importera från ”Bibliotek”.
  3. Dra och släpp innehållet till området med innehållslistan.

Tips

  • Du kan också importera data organiserat av program så som iTunes genom att välja ”Arkiv” - ”Lägg till/ta bort medier från bibliotek” i Media Go. Mer information om spellistor finns i hjälpen för Media Go.

OBS!

  • Kopieringsskyddade videor kan inte importeras till Media Go.
  • Vissa videoformat kan inte importeras eller spelas.