Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Förloppslisten på installationsskärmen fortsätter inte vid installation av programvaran.

  • Vänta tills installationen är klar eftersom den fortskrider korrekt. Installationen kan ta 30 minuter eller mer beroende på datorn som används.