Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Installera Content Transfer

Installera Content Transfer på Mac-datorn.

  1. Anslut din Walkman till Mac-datorn via USB.
  2. Välj ”WALKMAN” i sidofältet i Finder.
  3. Dubbelklicka på ”FOR_MAC”-mappen.
  4. Dubbelklicka på ”ContentTransfer.pkg”.

    Installationsprogrammet startar.

  5. Följ instruktionerna på skärmen för att installera Content Transfer.

    visas i Dock när installationen är slutförd. Klicka på för att starta Content Transfer.